17/04/19  Tin tức - Sự kiện  88
Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT Kiên Giang xây dựng Kế hoạch số 1364/KH-SGDĐT ngày 25/8/2017 về việc Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu ...
 25/04/16  Tin của trường  271
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Bình Sơn 1.